Archive for the ‘Uncategorized’ Category

You shot and I didn’t die by Ahmet Selcuk Ilhan

Don’t used to offend to springs with no flowers, while you were here 
To the rainy skies…these melancholic evenings 
While you were here 
Don’t used to look and sigh to train stations 
To bus stops… 
While you were here I don’t used to cry to ones get seperated 
Don’t used to get down after finished loves 
Don’t used to offend to the going ones 
Don’t used to feel pitty for the staying ones 
Don’t used to feel cold like that and shiver, while you were here 
Was innocent, like children 
Don’t used to get mad like that – dont used to swear 
At last I dont used to think of dying 
Now I am asking you 
If it is hell the name of this love 
You burnt me and didn’t I burn? 

In your absence, what fires I burnt with your yearning, though 
I couldn’t burn you, as you burnt me 
Like water in desert, days in prison, bread in fasting, I waited for you 
But you only put fears between us 
You put bans 
Don’t ever ask me where I am now… 
You called me and didn’t I come? 

You know 
To all your pains, I turned on ‘green light’, we couldn’t make it 
For all your fears, I was ‘back’, we couldn’t make it 
To the mountains, I put stairs, we couldn’t make it 
I was a snow in June, snowed in your palms, we couldn’t make it 
I loved, we couldn’t – I burnt, we couldn’t – I adored, we couldn’t 
Well then, I give up 
Cut the ticket of this love however you want 
Somehow you are going 
I know, go… 
Though after you 
A couple of crying eyes 
A heard ripped to shreds 
A ruined mountain, if you don’t want to see 
Hold your weapon – push to my back 
I am a coward if I shiver… 
You shot me and I didn’t die? 

For the Ones Who are Waiting by Umit Yasar Oguzcan

Whenever I hear some footsteps
I run to the door
To see if that’s you coming
Whenever I see some brown hair
I feel heart-broken
I feel like crying
Everything reminds me of you
Whenever I look at the sky
I see thousands of your eyes
Whenever wind touches my face
I can’t stop thinking of your hands
The smoke of all the cigarettes I burn resembles you
Whatever I eat
Whatever I drink
The taste reminds me of you
And this unbearable distress inside me
This matchless grief
Is because I am waiting for you

I can’t look at your picture any more
I am afraid to sleep
I am ashamed of all the furniture in my room
This sofa is still waiting for you to come and sit
This mirror is waiting for you to stand and watch your beauty
This glass is on the table just to be able to touch your lips

And the moment you come back
This clock can stop because of happiness
Time can go crazy
Because in my world
Immortality means to love you

A baby waits for birth
A deadly patient waits for death
Plants wait for rain and sun
A lonely woman waits to be loved
And think of this, a man,
With the hope and fear of all the ones waiting,
Waits for you
Like a man sentenced to death waiting for execution

Until you come back
My windows will be closed
Not to let the wind in
I won’t open the curtains any more
Not to let the daylight in
Then I will be heartsick
In this darkness, in this deep loneliness
And I will scream for days and nights
Where are you, where are you!

One day, you will come through this door
I know
This wait will come to an end sooner or later
Even if you come years later
Even if you come on the day I die
I will forget all this waiting, I will forget that I am dead
I will be happy like a child
I will get up, embrace you
And I will cry

I Think You’re Just Like Everybody Else Now by Nazim Hikmet

My eyes don’t see the love in your eyes.
My heart doesn’t receive the love from them.
I’ve already exhausted my soul, take it, exhaust it a little bit more.
Because I think you’re just like everybody else now.

Though last night I was waiting for you to come,
today I’m running away from you secretly.
See, I’d looked into my heart well enough,
then I understood that you’re just like everybody else.

I completely forgot you, I’m sure of it .
Now my promise belonged to the past.
I don’t even have any grudge against you in my heart.
I think you’re just like everybody else now.

I Know Before You Tell By Aziz Nesin

I guess you would run away…
I can’t beg, I can’t run
But leave your voice to me

I know you would break off
I can’t hold your hair
But leave your smell to me

I understand that you would leave
I am already ruined, I can’t collapse
But leave your colour to me

I feel that you would disappear
That will be my greatest pain
But leave your warmth to me

I distinguish that you would forget
Pain is a vast grey ocean
But leave your taste to me

You would leave anyway
I have no right to stop you
BUT LEAVE YOURSELF TO ME

Look at Yourself and Remember Me By Rumi

You’ve no idea how hard I’ve looked for a gift to bring You.
Nothing seemed right.
What’s the point of bringing gold
to the gold mine,
or water to the Ocean.
Everything I came up with was like taking spices to the Orient.
It’s no good giving my heart and my soul
because you already have these.
So- I’ve brought you a mirror.
Look at yourself and
remember me.

I Can’t Tell by Orhan Veli

If I cry, can you hear my voice,
In my lines;
Can you touch,
My tears, with your hands?
I didn’t know that songs were this beautiful,
Whereas words were this insufficient
Before I had this trouble.
There is a place, I know;
It is possible to say everything;
I am pretty close, I can feel;
I can’t tell.

There is one thing I learned from what I lived by Can Yucel

There is one thing I learned from what I lived:
When you live something, you must live it fully
Your lover must be exhausted from your kisses
You must be exhausted from smelling a flower

One can look at the sky for hours
One can look for hours at the sea, at a bird, at a child
Living on this world is being one with it
Growing unbreakable roots into it

When you hug your friend, you must do it with all your power
You must be in a fight with all your muscles, body and passion
And when you lie on the hot sand,
You must rest like a grain of sand, like a leaf, like a stone

One must listen to all the beautiful music
Such that the sounds, the melodies fill inside

One must dive headfirst into this life
Like diving from a rock into an emerald sea

People you don’t know must attract you to distant lands
You must live with the desire to read all the books and to know all the lives
You must exchange nothing with the happiness of drinking a glass of water
But for all the happiness there is, you must be filed with the longing to live

And you must also live grief, with honor, with all your presence
Because grief also maturates one, like happiness
Your blood must be intermixed with the large circulation of life
The never ending, fresh blood of life must circulate in your veins

There is one thing I learned from what I lived:
When you live, you must live big, like being one with the rivers, the sky, and the whole universe
Because what we call lifetime is a gift presented to life
And life is a gift presented to you.

Turk Olmak…

Aslında çok şeydir, Türk olmak.
 
Türk olmak, Osmanlı’nın borcunu ödemektir. Hovarda babanın borçla yaşayan evladı gibi. Kosova’da ve Bosna’da, Batı Trakya’da ve Makedonya’da bilmem kaç asır geçmişte kalan meselelerin hesabını vermektir.
 

Türk olmak Kıbrıs’ta, Hocalı’da, Anadolu’da ve Balkanlar’da soykırıma uğrayıp, yapmadığın soykırımla suçlanmaktır. Türk olmak faşist olmaktır, vatanına, yurduna, tarihine sahip çıktığınca. Türk olmak demokrat ve çağdaş olmaktır, vatanına, yurduna, tarihine sahip çıkmadığınca.
 
Türk olmak lisanının Avrupa’da yasaklanmasıdır ve yine Türk olmak kendini anlatamamaktır.
 
Avrupa’da hor görülmek Türk olmaktır, ataların bir sürü asır önce Viyana’yı kuşattığı için ve hoş görülmemektir, sadece kuşatıp; Napolyon gibi bütün Viyana’yı yakmadığın için.
 
Türk olmak Selanik’te Pontus Anıtı’nın, Viyana’da çiğnenen yeniçeri minberinin ve Malta’da papazın üzerine bastığı Türk bayrağı heykelinin önünden geçmektir.
 
Türk olmak zordur, çetindir ve eziyetlidir. Üç kıtadan dönüp, bir küçük yarımadada misafir muamelesi görmektir. Sayısız imparatorluk kurmak Türk olmaktır, aynı zamanda sayısız imparatorluk yıkmak da Türk olmaktır.
 
Arabaya koşulan ilk atın vatanında, ilk yazılı antlaşmanın imzalandığı yurtta, yazının bulunduğu, paranın icad edildiği her metrekaresinden bereket fışkıran bu yurtta, kalkınmak için yabancı sermaye beklemektir.
 
Türk olmak; Troya’dan bu yana, Sümer’den bu yana serpilerek gelse de, tarihten eski bu topraklarda, bütün zamandan damıtılarak gelen yüksek değerlerine rağmen, bir haftalık hafıza ile yaşamaktır.
 
Doğu Roma’yı da Batı Roma’yı da yıkıp, yeni Roma olan AB’ye girmeye çalışmaktır Türk olmak. Türk olmak, Mostar’da köprüdür, Kerkük’te kaledir, İstanbul’da Kızkulesi’dir, Anadolu’da buğdaydır, Çukurova’da pamuktur, Ege’de tütün, Karadeniz’de fındık, Trakya’da ayçiçeğidir.
 
Türk olmak Çanakkale’de ölmektir. Çanakkale’de ölmeden önce düşmana su vermektir, onun yaralısını sırtında kendi hastanene taşımaktır.
 
Düşmanın ardından rahmet okumak, kanlından helallik almaktır. Sabahları odana rahmet dolsun diye, camı açmaktır. Kar yağdığında kayak yapmayı değil, evsizleri düşünmektir. Balkon köşesine kuşlar için, kışın ekmek kırıntısı, yazın su koymaktır. Yağmura rahmet, kara bereket diye bakmaktır.
 
Türk olmak, harap bir ülkede, zengin ülkelerin müstemlekesini reddedip, tahtadan kılıç ve ipten üzengi ile, paylaşacak ve sahiplenecek tek varlığı fakirlik olmasına rağmen, yedi düvele meydan okumaktır.
 
Türk olmak askere davul-zurna ile uğurlanmaktır, belki de dönmeyeceğini bilerek. Türk olmak, annenin ardından "bir oğlum daha olsun, onu da göndereceğim" demesidir. Babanın gözyaşlarını tutarak, tabutuna son kez dokunurken "vatan sağ olsun" demesidir.
 
Türk olmak "Türk çayında radyasyon olmaz" yalanları ile, "gusül abdesti alana AIDS bulaşmaz" dolanları ile yaşamaktır. Her hükümetin enkaz devraldığı, ama asla ardında enkaz bırakmadığı ülkede olmaktır.
 
Türk olmak, ecdadın yaşadığı kıtlıktan dolayı, çayın yanında gelen şekerden fazla olanı garsona geri vermektir. Aynı nedenle Türk olmak, yemeği ziyan etmekten korkmaktır. Göz hakkına, diş kirasına saygıdır Türk olmak. Evindeki bir kap aşın yarısını tanrı misafirine vermektir. Kendi yerde, misafiri döşekte yatırmaktır Türk olmak.
 
Türk olmak, milli maçta ağlamaktır. Ayhan Işık’a, Belgin Doruk’a aşık olmaktır. Türk olmak, aşkını ölesiye sevmektir. Aşkı için ölmektir, öldürmektir. Sevdiceğinin elini bir tez tutamadan, toprağa girmektir.
 
En güzel aşk şiirlerini yüreğinde hissetmektir. Eşkıyaya türkü yakmaktır, Türk olmak. Milletine sövmektir, ama başkasına sövdürmemektir, Türk olmak. Türk olmak Yunus’u bilmektir, Aşık Veysel’i sevmektir. Mevlana’yı, Hacı Bektaş-ı Veli’yi ve Hoca Yesevî –tek bir satırını okumasa da- yüreğinde taşımaktır.
 
Türk olmak, saz çaldığında, ney üflendiğinde, kös dövüldüğünde ve kaval çaldığında, yüreğinin derinlerinde bir sızı sezmektir, bir de Yemen Türküsü’nde…
 
Hayatın sana verdiklerine "nasip", vermediklerine "kısmet" demektir. Her işin "hayırlısına" inanmaktır ve "feleğe" küfretmektir ve ağlamamak için çok gülmekten çekinmektir.
 
Türk olmak, Asya’da batılı, Avrupa’da doğulu diye tepki görmektir. Irk sözünü bilmeden yaşamak, yaradılanı Yaradandan ötürü sevmektir.
 
Magazin programları ile dizilerin arasına sıkışsa da, silkinip üzerindeki ölü toprağını atabilmektir. Türk olmak, mahalle maçı için aynı saatte, on kişi buluşamazken, milyon kişinin bir araya gelmesidir. Tavla oynarken bile kavga ederken, milyon kişinin kavga etmeden gösteri yapabilmesidir.
 
Türk olmak, buhran zamanında Arjantin’de de mağazalar yağmalanırken, daha ağır buhranda sorumlusuna en ağır cezayı tek bir cam kırmadan sandıkta kesmektir.
 
Türk olmak en zayıf gününde bile dünyaya meydan okumak, en dertli gününde bile her ufunetin bir şafakta biteceğini bilerek tevekkül göstermektir.
 
Zor iştir Türk olmak. Türk olmak Anadolu’da her düşen yağmur damlasına hamdetmek, her çıkan başak için şükretmektir. Türk olmak, medeniyetler mezarlığı Anadolu’da dik durabilmektir.
 
DİPLOMATİK GÖZLEM

"Son günlerde mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine göre yapmak, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi bir takım zihniyetler belirdi: Halbuki hangi istiklal var ki ecnebilerin nasihatleri ve planlarıyla yükselsin!"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk / 6 Mart 1922 / TBMM

OLAN HERŞEYİN ARKASINDA BİR SEBEP VARDIR

YAŞAM İÇİN 13 İFADE
1: Seni sen olduğun için değil, senin yanında olduğum zaman, ben olduğum için seviyorum.

2: Hiç kimse senin gözyaşlarını haketmez, ve onu hakeden seni asla ağlatmayacak olandır.
3: Birinin seni senin istediğin gibi sevmemesi, onun seni tüm varlığıyla sevmediği anlamına gelmez.
4: Gerçek dost, elini tuttuğunda kalbine de dokunandır.
5: Birini özlemenin en kötü yolu, yanyana oturduğun halde onu hiçbir zaman elde edemeyeceğini bilmendir.
6: Üzüntülü olduğun zamanlarda bile gülümsemeyi asla bırakma, biri gülümsemene aşık olabilir.
7: Bu dünyada bir insan olabilirsin ama birisi için bir dünya olabilirsin.
8: Zamanını seninle geçirmekle ilgilenmeyen biriyle zamanını harcama.
9: Belki de Allah doğru kişi ile karşılaşmadan  önce yanlış insanlarla karşılaşmamızı istemiştir, böyle olunca minnettar olacağızdır.
10: Bir sona geldiğin için ağlama, Onu yaşadığın için gülümse.
11: Seni kıracak insanlar her zaman olacaktır, öyleyse güvenmeye ihtiyacın var, sadece dikkatli ol.
12: Daha iyi bir insan ol ve yeni bir insanla karşılaşmadan o kişinin de senin kim olduğunu bildiğini ümit etmeden önce kendinin kim olduğunu bildiğinden emin ol
13: Çok fazla uğraşma, en iyi şeyler ummadığın zamanlarda olur.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Fazla Bilinmeyenler…

Atatürk`ün dünyada `başöğretmen` sıfatlı tek lider olduğunu

Bir geometri kitabı yazdığını. Üçgen, açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin (Türkçe) isim babasını bu yazdığı kitapla bizzat Mustafa Kemal olduğunu

Bir röportajda "Birleşmiş Milletlere üye olmayı düşünüyor musunuz?" diye sorulur, Atatürk: "Şartlarımızı koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için. Davet gelirse düşünürüz". BM yasasını değiştirir ve ilk davet edilen ülke biz oluruz

Yıl 1938, General McArthur’un en zor, en problemli, en buhranlı dönemi. Birden çok sıkılır ve yanında duran yüz yirmiden fazla kişiye döner ve aynen şöyle der: "Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa Kemal’i görmek için neler vermezdim"

Yıl 2000, ABD Başkanı`nın milenyum mesajından bir alıntı : "Bugün milenyumun hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ tür. Çünkü o yılın değil asrın lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir"

Yıl 1938, Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan bir şiir`den alıntı : "Allah bir ülkeye yardım etmek isterse onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir"

Norveççe`de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim olduğunu

Kurtuluş Savaşında rütbe alan bir çok kadın askerlerimiz var. Ama dünya tarihine geçen tek bir üsteğmenimiz var; 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin reiseliğine bizzat Atatürk tarafından atanmış Üstteğmen Kara Fatma

‘Atatürk çiçeği`nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Landın`in koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada bu isimle üretilip satıldığını

Yunan başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı olmadan her Cumhuriyet bayramında Atina’daki Türk büyükelçiliğine giderek, Atatürk`ün resminin önüne geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu

`Mimber` adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı yayımlanan gazetede ilk defa sansür kelimesi geçtiğini

Yıl 1996, Haiti Cumhurbaşkanı vasiyetinde mezar taşına yazılmasını istediği metni bırakmıştır. Diyor ki: "Bütün ömrüm boyunca Türkiye’nin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamış ve uygulamış olmaktan dolayı mutlu öldüm"

Yıl 2005, Amerika’nın en ünlü ekonomistlerinden birisi olan Mr. Johns`un önerisi "Türkiye ekonomiyle savaşta bir tek Atatürk’ ü örnek alsın yeter"

"Milletimi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla gurur duyuyorum ." M.Kemal ATATÜRK